Usługi

 • Badanie i przeglądy:

  • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF,
  • badania oraz przeglądy pakietów konsolidacyjnych,
  • badanie oraz przeglądy informacji finansowych w dowolnym momencie roku obrotowego na potrzeby właścicieli, inwestorów,
  • przegląd i doradztwo dotyczące systemu kontroli wewnętrznej

  Inne usługi w zakresie rachunkowości:

  • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości i wykazu kont księgowych,
  • opinie na temat nietypowych transakcji księgowych,
  • wsparcie przy implementacji MSSF

  Usługi dla firm audytorskich:

  • testy zgodności,
  • testy wiarygodności,
  • badanie środowiska kontroli IT,
  • identyfikowanie ryzyk w obszarze IT

  Usługi księgowe:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Hilington lub w siedzibie Klienta,
  • przygotowywanie raportów dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego,
  • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu,
  • sporządzanie raportów konsolidacyjnych oraz okresowych raportów grupowych zgodnie ze standardami Klienta,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
  • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu,
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT,
  • usługi w zakresie organizacji działu księgowości, w tym wsparcie w przypadku przejmowania księgowości z firmy zewnętrznej do własnego działu księgowości,
  • projektowanie i wdrożenie efektywnego systemu przepływu informacji, dokumentów finansowych oraz systemu kontroli finansowej,
  • wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej i budżetowania,
  • pomoc przy wyborze i wdrożeniu systemu księgowego

  Doradztwo podatkowe:

  • zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi,
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym,
  • audyt podatkowy, analizy i opinie podatkowe,
  • doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji

  Doradztwo finansowe:

  • wycena przedsiębiorstw,
  • analizy duedilligence,
  • wsparcie w pozyskiwaniu kapitału dłużnego,
  • restrukturyzacja finansowa

  Doradztwo biznesowe:

  • pomiar efektywności organizacyjnej,
  • zwiększanie efektywności organizacyjnej,
  • zarządzanie na zlecenie

  Doradztwo IT:

  • analizy przedwdrożeniowe,
  • wybór dostawcy oprogramowania,
  • przeglądy zgodności systemów z wymaganiami prawnymi