Audyt

 • Co nas wyróżnia spośród innych firm działających na rynku?

  Wyrażenie opinii na temat rzetelności i prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniu finansowym firmy to ostateczny ale nie jedyny element naszej pracy. Za każdym razem staramy się najpierw zrozumieć biznes, rynek i branżę, w których działają nasi Klienci aby móc przedstawić opinie, rekomendacje czy rozwiązania w pełni uwzględniające uwarunkowania prowadzonej przez nich działalności.
   
  Nasi wykwalifikowani specjaliści przeprowadzają:
  • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF (audyty finansowe/księgowe),
  • badania oraz przeglądy pakietów konsolidacyjnych,
  • badanie oraz przeglądy informacji finansowych w dowolnym momencie roku obrotowego na potrzeby właścicieli, inwestorów,
  • przegląd i doradztwo dotyczące systemu kontroli wewnętrznej.

  Inne usługi w zakresie rachunkowości

  Świadczymy również inne usługi z zakresu rachunkowości:
  • opracowanie zasad (polityki) rachunkowości i wykazu kont księgowych,
  • opinie na temat nietypowych transakcji księgowych,
  • wsparcie przy implementacji MSSF.

  Kim jest biegły rewident?

  Biegły rewident to osoba, która weryfikuje i potwierdza prawdziwość sprawozdań finansowych sporządzanych przez różne podmioty. Praca biegłego rewidenta jest niezbędna wtedy, gdy sprawozdanie finansowe podlega weryfikacji z mocy prawa lub na życzenie właścicieli, zarządu lub innych uprawnionych interesariuszy. Praca biegłego rewidenta pomaga w sposób rzetelny określić sytuację finansową przedsiębiorstwa.

  Zadania biegłego rewidenta

  Praca biegłego rewidenta jest istotna dla każdej firmy, w której zachodzi potrzeba weryfikacji istotnych informacji.

  Do jego zadań należy:

  • weryfikacja różnych informacji finansowych, podawanych przez firmy do użytku publicznego,
  • analiza kondycji finansowej firmy,
  • weryfikacja pracy księgowego,
  • badanie sprawozdań finansowych

  Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu kompetencji głównego księgowego, kontrolera finansowego czy doradcy podatkowego, biegły rewident może zdiagnozować sytuację finansową firmy w szerokim spectrum. Tytuł biegłego rewidenta jest ceniony szczególnie przez managerów szczebla finansowego.