Usługi dla firm audytorskich

 • Testy zgodności

  Przeprowadzamy badania zgodności wybranych procedur kontroli wewnętrznej.

  Audyt procesów IT

  Głównym zadaniem audytu IT jest zapoznanie się i zrozumienie zasad działania istniejącego w danej organizacji systemu kontroli wewnętrznej. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniej metodologii badawczej audytorzy badający obszar IT są w stanie określić obszary wysokiego ryzyka i sprawdzić czy funkcjonujące systemy kontroli wewnętrznej pokrywają je i potrafią skutecznie diagnozować/monitorować. W przypadku wykrycia braków bądź nienależytego funkcjonowania istniejących systemów kontroli wewnętrznej audytorzy rekomendują odpowiednie uzupełnienie braków lub wprowadzenie stosownych modyfikacji.

  Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje między innymi:

  • badanie środowiska kontroli IT,
  • identyfikowanie ryzyk w obszarze IT

  Badanie wybranych obszarów- testy wiarygodności

  Oferujemy badanie wybranych pozycji sprawozdania finansowego.