Doradztwo biznesowe

 • Pomiar efektywności organizacyjnej

  Umiejętność oceny jakości i efektywności działania poszczególnych procesów realizowanych w organizacji ma niewątpliwie kluczowe znaczenie z punktu widzenia zarządzania. Wybór najistotniejszych obszarów kontroli, optymalnych metod pozyskiwania i analizy danych oraz zdefiniowanie odpowiednich mierników nie jest prostym zadaniem. Często zbyt duża ilość informacji kontrolingowej lub skupienie uwagi na analizie procesów/informacji nie mających kluczowego znaczenia z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem utrudnia lub uniemożliwia realne wykorzystanie tych informacji w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
  Doradzając naszym Klientom w zakresie wdrażania narzędzi kontrolingowych staramy się przede wszystkim hołdować zasadzie „skuteczność leży w prostocie”. Proponowane rozwiązania opieramy na analizie łańcucha wartości, co daje gwarancję skupienia uwagi na procesach mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia oceny realizacji celów organizacji. Dużą wagę przywiązujemy do maksymalnego uproszczenia sposobu pozyskiwania i analizy danych tak aby proponowane rozwiązania kontrolingowe były jak najmniej pracochłonne zarówno z punktu widzenia dostawców jak i adresatów informacji kontrolingowej.
  Oferujemy swoje usługi w zakresie projektowania i wdrażania metod pomiaru efektów działań organizacyjnych zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

  Zwiększanie efektywności organizacyjnej

  Naszą pasją jest ciągłe doskonalenie. Usprawniamy nasze metody pracy i procedury wewnętrzne w kierunku osiągania coraz lepszej jakości i efektywności. Tą pasją chcemy również realizować pomagając naszym Klientom.
  Korzystając z odpowiednio dobranych metod opartych na  koncepcjach takich Lean Management, TQM czy Kaizen możemy osiągnąć poprawę efektywności procesów od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Oznacza to często rozwiązanie poważnych problemów zagrażających przedsiębiorstwu  i dużą szansę na radykalną zmianę jego pozycji konkurencyjnej.
  Proponowane przez nas rozwiązania oprócz jednorazowej trwałej poprawy efektywności wymuszają  przyjęcie nowego modelu projektowania i realizacji procesów, który jeśli tylko nie zostanie po pewnym czasie odrzucony, stanowi automatyczny mechanizm stymulujący organizację w kierunku ciągłego poszukiwania usprawnień i podnoszenia jakości.

  Zarządzanie na zlecenie

  Proponujemy nowatorską usługę polegającą na przejęciu zarządzania przedsiębiorstwem na zasadzie umowy B2B. Nasze doświadczenia pokazują, że szczególnie w sytuacjach nieoczekiwanych zmian personalnych, kiedy sukcesja na najwyższych stanowiskach menadżerskich nie jest zapewniona właściciele/udziałowcy doświadczają poważnych problemów z zapewnieniem niezakłóconej kontynuacji działania swoich przedsiębiorstw. Przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem przez nasz zespół doświadczony managerów kontraktowych gwarantuje jego niezachwiane działanie i zapewnia czas potrzebny właścicielom na znalezienie i zatrudnienie odpowiednich osób, które docelowo przejmą odpowiedzialność za losy przedsiębiorstwa.