Usługi kadrowo-płacowe

 • Sporządzanie list płac jest kwestią poufną i dlatego wiele firm wymaga, aby usługi prowadzenia administracji płacowej były świadczone za pośrednictwem firm zewnętrznych. Powierzając nam tą usługę Klienci zyskują gwarancję całkowitej poufności, redukcję kosztów, a co najważniejsze obsługę wykwalifikowanego personelu.
   

  Korzyści usług kadrowo-płacowych

  Usługi kadrowo-płacowe to oferta dla każdej firmy. Dlaczego warto z nich skorzystać?
  • outsourcing usług kadrowo-płacowych obniża koszty administracyjne dla firmy, która inaczej musiałaby stworzyć dodatkowe miejsca pracy dla pracowników zajmujących się kadrami i płacami,
  • daje to możliwość skorzystania z porad najlepszych ekspertów,
  • kadra zarządzają nie koncentruje się już nad usługami kadrowo-płacowymi, może wykonywać inne projekty,
  • dyskrecja

  Zakres usług kadrowo-płacowych

  W skład usług kadrowo-płacowych wchodzą:
  • prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy,
  • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, itp.),
  • obsługa osobowa na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA),
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowywanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
  • terminowe dostarczanie powyższych deklaracji to stosownych organów,
  • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.),
  • naliczanie świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • obsługa dodatkowych ubezpieczeń pracowniczych.
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw pracowniczych