Doradztwo finansowe

 • W ramch doradztwa finasowego dla przedsiębiorst oferujemy następujące usługi:
   

  Wycena przedsiębiorstw

  Wycena przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element takich działań jak fuzje i przejęcia, zmiana formy organizacyjno-prawnej, postępowanie sądowe, transakcje sprzedaży udziałów. W ramach doradztwa dla firm nasi eksperci nie tylko wykorzystują obowiązujące standardy i techniki wyceny ale także kierują się dogłębnym zrozumieniem procesów biznesowych i charakterystyk otoczenia specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.
   

  Analiza due dilligence

   W ramach doradztwa dla firm świadczymy usługi prowadzenia analizy due dilligence, która jest przeznaczona dla inwestorów, właścicieli firm. Wszyscy, którzy szukają okazji do rozwoju poprzez transakcję zakupu innych firm oraz innym zainteresowanym podmiotom oferujemy kompleksowe wsparcie z zakresu due dilligence. Badania wskazujące, że ponad połowa transakcji fuzji i przejęć kończy się porażką, stawiają profesjonalnie przeprowadzoną analizę due dilligence w kanonie najistotniejszych czynników przesądzających o sukcesie planowanych transakcji.
  We współpracy z ekspertami z dziedziny prawa oferujemy pełen zakres usług due dilligence poczynając od analizy ryzyk wpływających obecnie i mogących wpływać w przyszłości na sytuację finansową, podatkową i majątkową przedsiębiorstwa, będącego przedmiotem przejęcia/zakupu po analizę przewidywanego wpływu transakcji na sytuację podmiotu przejmującego/kupującego.
   

  Wsparcie w pozyskiwaniu kapitału dłużnego

  Naszym Klientom pomagamy w określeniu optymalnej struktury kapitału oraz wspieramy ich w procesie jego pozyskiwania. Oferujemy pełen zakres usług poczynając od oszacowania potrzeb kapitałowych i wskazania optymalnych źródeł finansowania, poprzez przygotowanie projekcji finansowych, biznesplanów i innych dokumentów, a skończywszy na wsparciu w procesie negocjacji warunków finansowania z instytucjami finansowymi.

  Doradztwo dla firm to oferta skierowana do sektora MSP. Dzięki kompleksowym usługom pomagamy firmom na wielu polach działalności, opierając się na rzetelnych ocenach naszych ekspertów.
   

  Restrukturyzacja finansowa - opracowywanie programów naprawczych

  Ze względu na pogarszającą się sytuację gospodarczą, restrukturyzacja finansowa jest obecnie często wykorzystywaną procedurą ratunkową pozwalającą przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji na podjęcie rokowań z wierzycielami i w skrajnych sytuacjach na uniknięcie upadłości. Restrukturyzacja finansowa może być też elementem świadomych decyzji menadżerskich, wynikających z przewidywanej zmiany warunków w jakich działa przedsiębiorstwo. Pomagamy naszym Klientom opracować możliwe do zrealizowania scenariusze restrukturyzacyjne, a następnie zapewniamy asystę na etapie negocjacji, zaproponowanych warunków scenariuszy z wierzycielami. Nasi współpracownicy, posiadający doświadczenia zdobyte w instytucjach finansowych, zapewniają przygotowanie optymalnych rozwiązań, akceptowalnych zarówno dla wierzycieli jak i dłużników.