Doradztwo IT

 • Analizy przedwdrożeniowe

  Wybór odpowiedniego systemu informatycznego jest niezmiernie trudną decyzją, ponieważ każdorazowo musi on być dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa.

  Analiza przedwdrożeniowa jest procesem, podczas którego nasi specjaliści dokonują szczegółowego rozpoznanie faktycznych potrzeb firmy w zakresie rozwiązań IT. Dzięki temu wybrane rozwiązanie informatyczne jest zgodne z wymaganiami biznesowymi firmy. Analiza przedwdrożeniowa umożliwia zrealizowanie projektu w zakładanym czasie i w ramach przeznaczonego na ten cel budżetu

  Wdrożenie systemu informatycznego wymagają ścisłego nadzoru na każdym etapie projektu. Nasze usługi w tym zakresie obejmują m.in.:

  • precyzyjne zidentyfikowanie potrzeb i wymagań Klienta,
  • opracowanie charakterystyki procesów biznesowych (mających znaleźć odzwierciedlenie w systemie),
  • doradztwo w zakresie zmian organizacyjnych niezbędnych przy realizacji wdrożenia

  Właściwie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa gwarantuje sukces wdrożenia czyli osiągnięcie celów projektu.

  Wybór dostawcy oprogramowania

  System ERP w przedsiębiorstwie musi spełniać jasno określone zadania – usprawniać procesy, obniżać koszty, zmniejszać ryzyko.

  Pomagamy naszym klientom wybrać i wdrożyć system ERP, oferujemy:

  • pomoc w przygotowaniu zapytania ofertowego dla dostawców,
  • analizę ofert,
  • pomoc w wyborze dostawcy

  Przeglądy zgodności z wymaganiami prawnymi

  W celu uniknięcia naruszeń jakichkolwiek przepisów prawa, zobowiązań wynikających z ustaw, zaleca się przeprowadzanie przeglądów zgodności z przepisami prawa. Nasza oferta obejmuje wsparcie eksperckie w weryfikacji zgodności z przepisami prawnymi oraz wsparcie w spełnieniu zobowiązań prawnych.

  Aby ograniczyć to ryzyko, w obszarze systemów informatycznych dokonujemy analizy i oceny zgodności m.in. z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa o rachunkowości,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • Ustawa o podatku od towarów i usług,
  • Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

  Usługi wdrożeniowe – Microsoft Dynamics AX

  Świadczymy usługi dla użytkowników AX w zakresie wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z korzystania z systemu w obszarze finansów.

  Współpracujemy z firmą przeprowadzającą kompleksowe wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX w obszarach:

  • produkcja, logistyka, finanse, magazyn wysokiego składowania WMS
  • zarządzania relacjami z klientem – CRM
  • zarządzania zasobami ludzkimi – HRM