Doradztwo podatkowe

 • Każda przeprowadzona transakcja biznesowa wywołuje określone skutki podatkowe. Optymalizacja podatkowa to główny cel wdrażania strategii podatkowych pomagających legalnie zredukować obciążenia podatkowe. W ten sposób firma może poprawić swoją kondycję finansową i wykorzystać ją do budowy swojej  przewagi konkurencyjnej.
   
  Co proponujemy?
   
  W zakresie świadczonych przez nas usług proponujemy:
   

  Zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi, a w tym:

  • analizę działalności jednostki w celu określenia głównych obszarów ryzyka w zakresie cen transferowych,
  • przygotowanie i opiniowanie umów zawieranych przez podmioty powiązane ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o cenach transferowych,
  • sporządzanie kompleksowej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • szkolenia oraz warsztaty obejmujące zakresem ceny transferowe.

  Zarządzanie ryzykiem podatkowym

  •  rozumianego jako identyfikacja ryzyk oraz obszarów potencjalnych optymalizacji podatkowych wraz z komentarzem w odniesieniu do badanych transakcji,
  • zaprojektowanie i wdrożenie działań zapewniających odpowiednie zarządzanie istniejącymi ryzykami,
  • bieżące doradztwo podatkowe w ramach zarządzania ryzykiem podatkowym

  Przeglądy podatkowe, analizy i opinie podatkowe


  Przeglądy, analizy oraz przygotowywanie opinii podatkowych zorientowane są na anlizę transakcji gospodarczych w celu identyfikacji możliwości optymalizacji podatkowej oraz określenia skutków podatkowych. Wspomniane opracowania zawierają również rekomendacje odnoszące się do efektywnego zarządzania i kontroli w obszarze podatków.  
   

  Doradztwo podatkowe w zakresie specyficznych transakcji


  W zakres doradztwa podatkowego, opracowywania strategii podatkowej, wchodzi analiza konkretnych transakcji pod kątem skutków podatkowych albo minimalizacji ewentualnych zagrożeń podatkowych. W każdym przypadku zakres naszych usług zależy od unikalnych potrzeb Klienta.